Command a team of 5 elite soldiers against an alien horde of 100,000. Surrounded on all sides, you must outmaneuver and outsmart the enemy. The enemy is closing in around you. Your soldiers are being flanked and the perimeter is slowly collapsing under a vicious alien assault.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster