Call of Juarez Gunslinger

Call of Juarez Gunslinger

Προβολή στατιστικών:
Call of Juarez Gunslinger > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How to remove letterboxes in Gunslinger
Thanks to Techland ears and their support, they finally added a command line to remove the black borders, or more popular known as letterboxes.

1.Go to C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\techland\cojgunslinger\out\Settings and here open Video.scr with Wordpad.
2.To the end add the following: RenderViewportProportion(x, y)
3. Where (x, y) means the current resolution you play at. So if you play at 1280x1024 resolution (and obviously you have those pesky letterboxes), then the command line should look like this : RenderViewportProportion(1280, 1024).
4. Letterboxing removed. The menus may not change completely, but in-game works fine.

Hope this helps.
Τελευταία επεξεργασία από mcquade; 13 Ιουν 2013 στις 4:34
< >
Εμφάνιση 1-15 από 30 σχόλια
Right, and by adding this option, the devs made a very good game really GREAT!
Followed the prompts for 1920x1080 with black borders removed and letterboxes are gone. Now on true fullscreen. Thanks.
I dont mind the borders overall, but i think it will be better playing without them.
Just added line, yep is better even at 1680 x 1050 without the border.
Thanks Urko for the link :) Truly a great game & experience. Bravo to the developpers.
Τελευταία επεξεργασία από Zeus; 13 Ιουν 2013 στις 7:34
Αναρτήθηκε αρχικά από Farmer_Mike:
Thanks Urko for the link :) Truly a great game & experience. Bravo to the developpers.

well said :)
Wanna be better if the devs add this option to the settings menu.
Αναρτήθηκε αρχικά από GameLord:
Wanna be better if the devs add this option to the settings menu.

ye
Great job, now the game is almost perfect :)
How do you open that file with wordpad? It doesn't offer me an option to open it with a program.
I had same issue, open up the wordpad first and find the file after.
Αναρτήθηκε αρχικά από Urko:
I had same issue, open up the wordpad first and find the file after.


Tried this, but the folder it's then supposed to be in is empty. Guess I'll just have to wait until they add a legit option to remove the letterboxes in the game itself (if they ever decide to do that).
Αναρτήθηκε αρχικά από Major Wood:
How do you open that file with wordpad? It doesn't offer me an option to open it with a program.

Open notepad in the folder next to the video.scr file. Then drag the .scr file onto notepad and it opens. Then write and save.
Αναρτήθηκε αρχικά από Surveyor:
Αναρτήθηκε αρχικά από Major Wood:
How do you open that file with wordpad? It doesn't offer me an option to open it with a program.

Open notepad in the folder next to the video.scr file. Then drag the .scr file onto notepad and it opens. Then write and save.


Thanks man! That worked! Learned something new today. =)
Allright, my pleasure
< >
Εμφάνιση 1-15 από 30 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Call of Juarez Gunslinger > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 13 Ιουν 2013 στις 4:33
Αναρτήσεις: 30

Περισσότερες συζητήσεις