Pineapple Smash Crew
Pineapple Smash Crew > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
really fun game BUT...... will they be updatng ANYTHING?
this is a really fun arcade type game but you can only play story mode.
will there be updates ever this game could be soooo much better with a quick battle and maybe some multiplayer, o and some new heads for the characters.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
I agree. This is a great bullet hell with some cool strategic elements, but it needs:

* more grenade types
* more head types (really, five? that's it?)
* more objective types
* more musical variety
Just give me the option to play with radiation on or off.
second the coop/multiplayer request! :)
Αναρτήθηκε αρχικά από pF:
second the coop/multiplayer request! :)
if a game wasnt built to support multiplayer, it's unlikey it'll ever be in. It's very difficult to build a server client architecture on a single player game...

All I'm saying is other updates are more likely... not that the game is being updated
There isn't muc game to begin with.. just saying.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Pineapple Smash Crew > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος