Waveform > Dyskusje ogólne > Szczegóły tematu
vdheide.net 23 Mar, 2013 - 7:02
On Ubuntu 12.10 64-bits stops on logo-screen
When starting Waveform on Ubuntu 12.10 64-bits I only see the Logo screen. After that the game stops. Beautiful logo by the way...
Waveform > Dyskusje ogólne > Szczegóły tematu