Waveform
Waveform > Общи дискусии > Подробности за темата
vdheide.net 23 март 2013 в 7:02 сутринта
On Ubuntu 12.10 64-bits stops on logo-screen
When starting Waveform on Ubuntu 12.10 64-bits I only see the Logo screen. After that the game stops. Beautiful logo by the way...
Waveform > Общи дискусии > Подробности за темата