Преглед на статистиките
0 в чата на групата | Спиране на следването  | 
Reload your shotgun, sharpen your sword and rev that chainsaw; Deadhill town is teeming with zombies, and it’s your job to put ‘em down! The fate of humanity rests in the hands of four unlikely heroes: Jack, the gamer; Rachel, the girl; Brian, the geek; and Luxo, the alien.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.