Based on the last three Harry Potter books and final four films, LEGO Harry Potter: Years 5-7 takes players through Harry Potter's heroic adventures in the Muggle and wizarding worlds.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане