Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Using the nVidia Override for Anti-Aliasing
από [AACM]GBGangsta
A useful guide to optimising Anti-Aliasing on nVidia graphics cards....
America's Army: Proving Grounds Quick Start Guide
από [AACM]GBGangsta
The America's Army: Proving Grounds Quick Start Guide provides a simple set of instructions for starting to play AA: PG This Quick Start Guide will be followed by a comprehensive series of helpful documents which we hope you will find useful....
AA: PG Official Server Abuse Report Guide
από [AACM]GBGangsta
The purpose of this guide is to describe the steps a player should take to request assistance in the event of abusive behaviour on our Official Game Servers...
Game Play and Mechanics Guide
από Frigid
The aim of this guide is to give some insight into game play Mechanics, and some different scenarios....
The Art of Takedown
από Bot Ron
This is an introduction to what exactly a takedown is, how to avoid them, and how to perfect the art of performing them....
Fixing/Avoiding PunkBuster issues.
από Anchor
Plenty of newer players are having problems with PunkBuster kicking them. Though you'd think the developers would have this fixed, they don't. This guide may also work for other games as well. I will go over how to install PunkBuster and what you would ne...
AA:PG - Binds
από MasterAnt
Hello everyone! My in-game nickname is =IMS=MasterAnt or =IMS=Ant and I am a member of Immortal Soldiers Clan (visit us on www.ims-clan.com ) - Okay lets start the guide. 1. You need to create a text file where you wi...
Loadout
από liorbenda90
Hello,I'm here to show you the information of each weapon on America's Army Proving Grounds Beta (Exepct Grenade,Flash,Smoke and FOG), I hope you find this Guide helpful, enjoy ! -ADS:Aim Down Sights ...
America's Army Proving Grounds Server Registration
από [AACM]GBGangsta
This Guide describes how to register your America's Army Proving Grounds game server with our Authentication Servers which will enable it to provide scoring data for your players accounts....
Learners Guide To America's Army Proving Grounds
από IRI IE ID
How to be a good player and teamate in AAPG...