Play as two of the greatest science-fiction heroes ever -- Kirk and Spock – in the award-winning STAR TREK, a completely original co-op experience that expands the Star Trek universe even further.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане