As the last surviving tank commander on Earth, single-handedly turn back the evil invading alien army, drive back the Titans across the Solar System, and defeat them on their homeworld...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане