Dynamite Jack
เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
คู่มือการล่า Achievements เกม Dynamite Jack ฉบับภาษาไทย
โดย 9Art
เกริ่นนำ เกริ่นนำกันก่อนนะครับว่าเกมนี้จะมีระบบ challenges ในแต่ละด่านซึ่งบาง challenges อาจจะขัดแย้งกันเองเช่น ห้ามฆ่าการ์ดกับฆ่าการ์ดทุกตัวในแผนที่ อยู่ในด่านเดียวกัน จึงทำให้ในการเก็บ Achievements ของเกมนี้อาจจะต้องเล่นซ้ำในด่านเดิม แต่อารมณ...