Welcome to Hong Kong, a vibrant neon city teeming with life, whose exotic locations and busy streets hide one of the most powerful and dangerous criminal organizations in the world: the Triads.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане