A decade after the best-selling Airline Tycoon comes the long awaited sequel to the legendary tongue-in-cheek economic simulation that puts players in the role of CEO of an international airline!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.