Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
How to defeat Ugh Zan III in 5 seconds
от Shivushka
Hi. This is tip how to defeat final boss of the game in 5 seconds. So, this isn't easy. First, you'll need 2 revolvers, lazer rifle, rocket launcher (but not grenade!), serious bomb item and cannon. Let's start! You met an Ugh Zan III, and you'll need...