เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
EQ2 Leveling Guide
โดย Narishka
A leveling guide for Everquest 2! This guide will serve mostly for those new to the EQ2 scene, or for those rolling an alt and wanting to speed their way back up to their max-level friends! It is written from the perspective of levels 1-90 (adventure an...
EQ2 Classes Guide
โดย Narishka
Not sure what EQ2 class fits your playstyle? Give this guide a read and see what might fit you best!...
EQ2 Mob guide
โดย Typhon Perun
A general guide to mobs and how to know what might be able to handle, and what might get you killed in the world of EverQuest 2....