Cave Story+ > Общи дискусии > Подробности за темата
George Harrison 6 декември 2012 в 10:10след.
OSX Crash on start
I'm running OSX 10.5.8 Leopard and the game keeps crashing as soon as I open it. Help please.
Дата на публикуване: 6 декември 2012 в 10:10след.
Публикации: 1