Story: Colonel Ostankovich, the commander of a special police department in St Petersburg, and the man who put his honesty at stake by swearing that under his command not an item will get lost in the Hermitage, receives a report of a short alarm failure in the Hermitage.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster