Vis statistikk
0 i gruppesamtale  | 
Starvoid is a multiplayer real time strategy game, wrapped in the easy-to-pick-up and easy-to-play structure of a first person shooter. The player takes the role of a mercenary commander in the outer rims of the galaxy, fighting for control over the rare spaceship fuel, Starvoid.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.