Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Как правильно играть в Starvoid (RUS)
от zаshtshееshtshауоushtshееysya
Полный гайд по всему, что есть в этой игре....
How to play Starvoid
от =TSF=AmmokK
Guide to about everything you need to play Starvoid. Modes, damagetypes, items, hints, ......