Realm of the Mad God

Realm of the Mad God

Преглед на статистиките:
849 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Realm of the Mad God is the first ever free to play Bullet Hell MMO. Team up with dozens of players and battle through the Realm of the Mad God, Oryx. With a retro 8-bit style, Realm is an evolution of traditional MMO gameplay.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане