Realm of the Mad God
เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
>>>คู่มือพื้นฐานผู้เล่นใหม่<<<
โดย Karw
เรื่องหลักๆที่ควรรู้ในเบื้องต้น,และเคล็ดลับในการจัดการมอนสเตอร์...