Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
>>>คู่มือพื้นฐานผู้เล่นใหม่<<<
от MiSaKi :-D
เรื่องหลักๆที่ควรรู้ในเบื้องต้น,และเคล็ดลับในการจัดการมอนสเตอร์...