Realm of the Mad God

Realm of the Mad God

Προβολή στατιστικών:
Realm of the Mad God > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
One Minor Issue.
Well I decided to play this game again after a long time but now I'm having an issue it seems after starting the game up and then clicking on play seems to acomplish nothing and so I guess I can't play till I fix this. Any suggestions of what to do please?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
What is showing on your screen when you click play?
I fixed it. It was an issue with enlarging the window fro some reason.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Realm of the Mad God > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 14 Ιουλ 2013 στις 19:54
Αναρτήσεις: 2