Realm of the Mad God

Realm of the Mad God

Προβολή στατιστικών:
Realm of the Mad God > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How to i buy suff in game?
I put money onto my steam walet then treid to buy gold and it always freezesany help? i have ten dollars on my steam wallet and im tryting to buy 10 dollars worth of gold
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
You cant-its a bug.Log in to your account from browser version(you can replace your account from steam),buy from there,then log in from steam,enjoy your gold.
WHich sucks if your cash is all on steam
yeah i cant buy anythign cuase im not gonna do paypal
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Realm of the Mad God > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 3 Δεκ 2012 στις 14:13
Αναρτήσεις: 4