Global Ops: Commando Libya

Global Ops: Commando Libya

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
January 21, 1968… A B-52G bomber crashes in the Arctic Ocean and an atom bomb goes missing. It has remained missing... until now… The CIA has learned that a notorious Russian mafia boss, Yebievdenko, has the weapon and wants to sell it to a ruthless Libyan ruler.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане