Source Filmmaker

Source Filmmaker

Source Filmmaker > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Weapon switching animation?
So I've made my Medic switch from the Crossbow to the Medigun, but it doesn't look right because it's instant. No animation of him switching. I want to make it as if he were in game switching. I've look in the import sequence, couldn't find it.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
Have you played TF2? There aren't any (3rd person) weapon switching animations. You'd have to animate that yourself.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Source Filmmaker > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้