Προβολή στατιστικών
0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Get ready to experience a revolution in tower defense that will send you spinning. Unstoppable Gorg challenges you to defend the solar system from fearsome aliens by sending satellites into orbit.
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Φόρτωση