Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Join DeathSpank in the hunt for the Thongs of Virtue! Fight through war-torn battlefields, tame the High Plains and sail the savage seas. Experience fast paced action-RPG combat with over 150 quests and tons of weapons, armor and loot to collect.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.