เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Things I've picked up from hundreds of hours of playing.
โดย Zyx78boy
I have played ZPS a lot, and I mean A LOT. I've managed to train myself in-game to do certain things that usually leave me alive long enough to win the game, or at least be one of the last to die. These help me, so I figured I would put them on the commun...
How I play Zps and you should too.
โดย TFKnight™
So I wanted to make this guide on how to should play zps. I know people have their own playstyles but i wanted to share mine and i hope you do what i said. this is what i think is best. This is for ALL players, carrier,zombie,or survivor....