En heseblesende ny episode fra årets PC-spill i 2007*: spill som sersjant Sykes og opplev en helt ny side av slaget. Et rutinemessig kampoppdrag i fiendens territorium blir kritisk når du oppdager at fienden har fanget noe som er av ytterste viktighet for den pågående krigen.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster