2155. From the ashes of the devastating Third Great War rose the Commonwealth, an oppressive world government determined to control the entire planet. The few remaining independent factions retaliate the only way they can, with elite teams of special operatives trained in advanced warfare tactics...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster