Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Tried
I tried to get into this game again, but i heard they are focusing on PVP instead of PvE, i really wanted to get into this game.
Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος