Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Not sure if done before but... LFG Thread?
Name is Silanto, add and message if you wanna do some runs. I have a 50 and some lower levels as well but my 50 is a Near OC Heal medic.
Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 30 Σεπ 2013 στις 10:09
Αναρτήσεις: 0