Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How to fix screen tearing?
Enabling Vsync doesn't do anything...does anyone know what's going on?
Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος