Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Buggy as Hell
I have excellent internet but this game just doesn't seem properly Beta tested or something.
Global Agenda > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้