Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Buggy as Hell
I have excellent internet but this game just doesn't seem properly Beta tested or something.
Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος