Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Games Like Global Agenda AvA?
Are there any games which resemble to meaningful decisions of AvA? I mean where you can manage player created guilds/agencies to capture and build on territory, not just fight like in Planetside 2.
Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος