Inspired by the fascinating story and unbreakable spirit of British secret agent Violette Szabo, players take control of Violette Summer, a beautiful World War II spy deep behind enemy lines with no support or official backing from the British Government.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане