The award-winning series Disciples introduced a milestone in the game's very successful history; the introduction of a new race: The Elves. The Elven Race added a new dimension to the game and added countless hours of gameplay.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане