7 Wonders: The Treasures of Seven

7 Wonders: The Treasures of Seven

Nu är det dags att uppföra nio av historiens mest mytomspunna byggnadsverk! Bryt stenblock genom att para ihop runor och hitta låset och slutstenen för respektive omgång. Vrid på kuben och flytta slutstenen längs med de gångar som du har skapat för att på så sätt nå låset för respektive nivå och...
Populäraste innehållet från förra veckan.  (?)
Laddar