Warhammer 40,000: Dawn of War II

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Това е 41-то хилядолетие в подсектор Аурелия – група от светове на ръба на галактиката – където на път да започне е битка с епични размери. Древни раси ще се сблъскат насред планетите, осеяли тази част от космоса, в битка с най-големия възможен залог – не само за контрол на подсектор Аурелия, но и...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане