Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
You can't save the whole world. It's going to be eaten by a mythological demon with the head of a fish. But as a puppet that absorbs all it touches, you can try to rescue as much of Earth's greatness as you can before the end arrives.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане