Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Mission 1 Guide
от Khaled
a guide for the first mission...
Having trouble with the current objective/mission? Check here then
от Haarberger
Simple as cake, still useful for your emergency needs in this great game. ...
How to get AI Backup in a Co-Op Game
от dusty_thoreau
just a quick fyi...