In Blazing Angels Squadrons of WWII for the PC, players test their air-combat skills as they experience the most famous battles of World War II. As squadron leaders, players can fly up to 39 WWII aircraft in both single-player and multiplayer missions.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане