Beyond Good & Evil

Beyond Good & Evil

Przez wieki planeta Hyllis była bombardowana przez bezlitosną obcą rasę. Sceptyczna wobec rządu niezdolnego do odparcia najeźdźców buntownicza reporterka akcji o imieniu Jade decyduje się odkryć prawdę.
Najpopularniejsze treści od wydawców i społeczności z tego tygodnia.  (?)
Wczytywanie