Tom Clancy's Rainbow Six® Vegas 2 - the sequel to the award-winning next-generation first-person shooter - returns to Sin City. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 is your last chance to rescue America's sexiest city from an escalating terrorist siege that will force you into heart-pounding action...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане