เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
KNOWLEDGE IS POWER
โดย Justin
Ultimate gameplay abusing, unknowledged tips, triks and tactics. From simple to complex. Here we go !...
"But Its All Red!" Achievement - Zed Eradication Device Locations
โดย The Rat with no name
A simple video guide to find all the parts of the new Z.E.D gun, and also get the "But Its All Red!" Achievement....
Decrease your loading time (or maximize performance)
โดย $corProny ( ͡° ͜ʖ ͡°)
DISCLAIMER: I do not take any responsability on anyone's cause. Read this guide and use modifications only at your own risk. Further support is not provided! Everything is well described and should not be confusing in any way: Read carefully with 100% att...
Todos los Viales de ADN | LOGRO : ABORREZCO LAS CIENCIAS
โดย Razor9809
https://www.youtube.com/watch?v=NzSDjQPTl1M All DNA Locations Todos los viales de ADN...
Bro-op: Medic & Berserker
โดย Magpie
This guide isn't for the Sharpshooters, the Supports, the Demolitions, the Firebugs or the Commandos. This guide is for the two heroes -- the star-crossed lovers -- that are Medic and Berserker. [skip to "The Concept" to get to the meat and bones] ...
30 Cameras Locations
โดย [TR]KingSlayer
...
How to find Z.E.D. Gun
โดย [Ga-Me] Ketaro
Thanks for subscribing!! Click here to Subscribe! ...