Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
KNOWLEDGE IS POWER
από Justin
Ultimate gameplay abusing, unknowledged tips, triks and tactics. From simple to complex. Here we go !...
"But Its All Red!" Achievement - Zed Eradication Device Locations
από The Rat with no name
A simple video guide to find all the parts of the new Z.E.D gun, and also get the "But Its All Red!" Achievement....
Todos los Viales de ADN | LOGRO : ABORREZCO LAS CIENCIAS
από Razor9809
https://www.youtube.com/watch?v=NzSDjQPTl1M All DNA Locations Todos los viales de ADN...
Decrease your loading time (or maximize performance)
από Eclip$corp ( ͡° ͜ʖ ͡°)
DISCLAIMER: I do not take any responsability on anyone's cause. Read this guide and use modifications only at your own risk. Further support is not provided! Everything is well described and should not be confusing in any way: Read carefully with 100% att...
Bro-op: Medic & Berserker
από Magpie
This guide isn't for the Sharpshooters, the Supports, the Demolitions, the Firebugs or the Commandos. This guide is for the two heroes -- the star-crossed lovers -- that are Medic and Berserker. [skip to "The Concept" to get to the meat and bones] ...
30 Cameras Locations
από [TR]KingSlayer
...