Colonial England. Under a certain amount of duress... Jack takes on a job, which will not only cause him a great deal of trouble, but also bring to light the answer to a mystery out of his distant past.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.