Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City includes both The Lost and Damned, and The Ballad of Gay Tony together and does not require a copy of the original Grand Theft Auto IV to play.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане